Το αρνητικό είναι ότι ο χώρος καπνιστών είναι πολύ μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χώρο για τους μη καπνιστές.